Valitse sivu

Yhteystiedot

NindUX on sisäilmaongelmien kartoitukseen tarkoitettu käyttäjäkysely.

Se on kiinteistöjohtamisen palvelutuote, jonka avulla voidaan tehostaa sisäilmaongelmien korjausinvestointien ja korjausvarojen kustannustehokasta käyttöä. NindUX-palvelutuote sisältää digitaalisen kyselytutkimuksen ja tulosten raportointityökalun, josta selviävät koko kiinteistökannan tilakohtaiset sisäilmaongelmat. Ninduxin käyttäjäkysely on laadittu yhdessä sisäilma-asioihin perehtyneen asiantuntijaryhmän kanssa.

Ninduxia johtaa Simo Laasonen, joka on työskennellyt sisäilma-alalla seitsemän vuotta.

Hän on toiminut työssään kaupunkien sisäilmaryhmien ja teknisen toimen kanssa. Laasonen on ollut mukana Kosteus ja -homevauriotalkoissa ja toteuttanut alan kyselytutkimuksia mm. Espoon ja Vantaan kaupungeille. Työssään Laasonen havaitsi, että kuntien päättäjiltä ja tekijöiltä puuttui sellainen työkalu, jolla voitaisiin seurata säännöllisesti sisäilman laatua kaikissa kunnan kouluissa ja päiväkodeissa. NindUXin kehittämä työkalu ottaa huomioon käyttäjäkokemuksen teknisten selvityksen lisäksi. NindUX on luotu helpottamaan ja selkeyttämään kuntien sisäilmaryhmien työtä.

Y-tunnus: 280068-8

Nindux - Nordic Indoor Air User Experience

Pin It on Pinterest