Valitse sivu

Tietoa sisäilmaongelmista kunnissa

”NindUX on käyttäjälähtöinen verkkokysely, joka soveltuu kaikille kouluille ja päiväkodeille”

Sisäilmaongelmien välttämiseksi tarvitaan ajankohtaista, jatkuvaa tietoa kiinteistöjen sisäilman laadusta, mutta useissa kunnissa sellainen puuttuu. Ilman järjestelmällistä seurantaa sisäilman laadun muutoksia ei pystytä tarkasti hahmottamaan, ja siitä voi seurata tahatonta altistumista ja sairastumisia.

Muuttunut ja heikentynyt sisäilma vaikuttaa sille altistuvien terveyteen monin tavoin. Huonon sisäilman merkkejä voivat olla nuha, yskä tai ihon tai silmien kuivuus. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että kiinteistö muuttuu homekouluksi tai homepäiväkodiksi.

Järjestelmällinen seuranta tarkoittaa esimerkiksi 4 kertaa vuodessa tapahtuvaa tilanteen tarkistusta. Kun seuranta on jatkuvaa, muutokset sisäilman laadussa voidaan havaita ajoissa, ja tarvittavat korjauspäätökset saadaan tehtyä mahdollisimman nopeasti.

Sisäilman laadun parhaana indikaattorina toimivat käyttäjät eli koulun tai päiväkodin oppilaat ja henkilökunta. Pelkkä tekninen tutkimus sisäilman laadun parantamiseksi ja ongelmien hoitamiseksi ei riitä. Paras tulos saavutetaan, kun sen rinnalla tarkastellaan käyttäjäkokemuksia.

Pin It on Pinterest