Valitse sivu

Ratkaisumme sisäilmaongelmiin

NindUX on helppo ja pätevä työkalu, joka auttaa kuntia havaitsemaan sisäilman laadun muutoksia.

Se on tarkoitettu sisäilmakyselyyn oppilaille ja opettajille kouluissa ja päiväkodeissa. NindUXilla kartoitetaan koulujen ja päiväkotien sisäilman laatua järjestelmällisesti ja pitkällä aikajänteellä. Nindux organisoi käytännön toteutuksen, joten kyselyn toteuttaminen ei vaadi kohdekiinteistöjen henkilökunnan resursseja.

NindUXissa koulujen ja päiväkotien oppilaat ja henkilökunta vastaavat käyttäjälähtöisesti muotoiltuun sisäilmakyselyyn. Verkkopohjaisen kyselyn tuloksista saadaan lähes reaaliaikainen raportti, jonka tilaaja kunnan tilakeskuksessa tai sisäilmaryhmässä saa omalle työkoneelleen.

Sisäilmakyselyssä on huomioitu tietoturva- ja tietosuoja-asiat. Raportit ovat anonyymejä eivätkä kohdistu yksittäisiin vastaajiin. Tulokset saa vain tilaaja.

Käyttäjäkysely kertoo kiinteistön sen hetkisestä sisäilman laadusta. NindUXin käyttö on tehokkainta, kun kiinteistön ilmanlaadun seuranta tehdään 4 kertaa vuodessa. NindUXin käyttäjä pystyy tarkastelemaan kiinteistön tilannetta omalta koneeltaan päivittäin ja tilakohtaisesti. Se voidaan integroida useisiin järjestelmiin, kuten Granlund Manager ja RambollTM.

Pin It on Pinterest