Valitse sivu

Sisäilmaongelmat selville NindUXilla

Sisäilmaongelmat voivat aiheutua terveysongelmia, yllättäviä kuluja ja kalliita hätäratkaisuja. Tiedätkö, mitkä kuntasi kouluista ja päiväkodeista ovat kunnossa ja mitkä eivät? Missä on korjaustarpeita? Minne korjausinvestoinnit kannattaisi sijoittaa?

Ainoa tapa ennaltaehkäistä ongelmia on sisäilman laadun järjestelmällinen kartoittaminen ja säännöllinen seuraaminen. Sisäilman laadusta osaavat parhaiten kertoa tilojen käyttäjät. NindUX-käyttäjäkysely on tiedolla johtamisen työkalu. Se on ainoa järjestelmä, joka on suunniteltu koko kunnan koulu- ja päiväkotikiinteistöjen sisäilman laadun jatkuvaan seurantaan.

NindUX on palvelutuote, jolla käyttäjäkyselyn vastausprosentiksi saadaan yli 90 %. Sen kustannukset taas jäävät alle yhteen prosenttiin korjausmenoista.

NindUXin ansiosta sisäilmaryhmä saa säännöllisesti luotettavaa tietoa sisäilman laadusta. Järjestelmällisen seurannan hyödyt näkyvät kunnan talouden suunnittelussa ja budjetoinnissa.

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest